Freedom Finance Life
Қоңырауға тапсырыс беру
Өтінім қалдырыңыздар, біздің мамандарымыз бірнеше минут ішінде сіздерге қайта хабарласады.
Жұмыскерлерді
міндетті сақтандыру
Өз қызметкерлеріңізге тыныштықты қамтамасыз етіңіздер.
ҚР заңнамасына толық сәйкестікте.
Жұмыскерлерді міндетті сақтандыру
«Жұмыскер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» ҚР Заңына сәйкес, әрбір жұмыс беруші өз жұмыскерлеріне қатысты сақтандыру шартын жасасуға міндетті
Сіздердің пайдаларыңыз
Қаржылық қорғау
Вы обеспечиваете себе и Вашим сотрудникам финансовую защиту при несчастном случае на производстве
Дербес менеджер
Вам будут доступны: персональный менеджер для заключения и сопровождения договора страхования; профессиональные юридические консультации, связанные с урегулированием страховых случаев
Жеделдік
Ускоренная процедура заключения договора страхования и своевременные выплаты
Айыппұлдардың болмауы
Вы выполняете требования законодательства и исключаете штрафные санкции со стороны надзорных органов за уклонение от заключения договора обязательного страхования
Сақтандыру оқиғаларының қарапайым шешімі
Талаптары
Тетігі
Сақтанушы – жұмыс беруші
Сақтандыру мерзімі – 12 ай
Пайда алушы – зардап шеккен жұмыскер немесе ҚР заңнамасына сәйкес жұмыскердің өліміне байланысты зиянды өтетуге құқығы бар тұлға
Сақтандыру оқиғасы – жұмыскердің өлімі немесе кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылуы (жұмыста мертігуі немесе кәсіптік ауруы себебінен)
Шарттың құны – индивидуалды. Экономикалық қызмет түріне және жылдық еңбекақы төлеу қорына байланысты.
Шарттың құны – индивидуалды. Экономикалық қызмет түріне және жылдық еңбекақы төлеу қорына байланысты.
Сақтанушы белгілейді
Штат кестесін, өндірістегі жазатайым оқиғалардың статистикасын және кәсіпорынның экономикалық қызмет түрін
Біз есептейміз
Сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін
Шарт жасасамыз
Сақтанушы мен «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ Сақтандыру шартын жасасады.
Сақтанушы төлейді
Сақтанушы бір жолғы сақтандыру сыйлықақысын төлейді
Біз төлейміз
Сақтандыру оқиғасы орын алған жағдайда, «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ зардап шеккен Қызметкерге / Пайда алушыларға сақтандыру төлемдерін төлейді
Білу маңызды:
1.
2015 жылғы 27 сәуірде Мемлекет басшысы банк заңнамасын, сондай-ақ сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіруге бағытталған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды. Заң 2015 жылғы 10 мамырда қолданысқа енгізілді.
2.
2015 жылғы 27 сәуірде Мемлекет басшысы банк заңнамасын, сондай-ақ сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіруге бағытталған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды. Заң 2015 жылғы 10 мамырда қолданысқа енгізілді
3.
Денсаулықтың зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды өтеу жөніндегі сақтандыру төлемдерінің жиынтық мөлшері мынадай мөлшерлерден (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштерде) аспауы тиіс: 1) кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі 30-дан 59%-ды қоса алғанға дейін белгіленген кезде – 500; 2) кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі 60-тан 89%-ды қоса алғанға дейін белгіленген кезде – 750; 3) кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі 90-нан 100%-ды қоса алғанға дейін белгіленген кезде – 1 000.
4.
Сақтандырушы жылдық еңбекақы төлеу қорын айқындаған кезде әрбір жұмыскердің тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жалақының он еселенген ең төмен мөлшерінен аспайтын, он екіге көбейтілген ай сайынғы кірісі қабылданады.
5.
Еңбекақысын жоғалтуына орай зиянды өтеу төлемдері еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін белгілеу мерзіміне, бірақ жұмыскердің зейнеткерлік жасқа жету мерзімінен аспайтын мерзімге төленеді. Сақтандыру ұйымдарынан төленетін төлемдер Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер сомасына азайтылады, сондай-ақ сақтандыру төлемдерінен міндетті зейнетақы жарналары ұсталып, зейнетақы қорына аударылатын болады.
Өз өмірлеріңіз бен денсаулықтарыңызды қорғаңыздар
Өтінім қалдырыңыздар, біздің мамандарымыз бірнеше минут ішінде сіздерге қайта хабарласады. Олар барлық сұрақтарға жауап беріп, қолайлы сақтандыру бағдарламасын таңдауға көмектеседі және полис құнын есептейді